Ostale odredbe

11.1 Primjenjivo pravo 

Ovaj Ugovor se primjenjuje i interpretira u skladu s zakonima Republike Hrvatske i propisima i direktivama Europske unije. Sve strane su suglasne da je nadležan hrvatski sud u slučaju bilo kakvog spora ili zahtjeva koji proizlaze iz ovog Ugovora. Sve stranke su suglasne da je mjesto arbitraže/rješavanja sporova ili potraživanja, u Hrvatskoj pri čemu će se primjenjivati hrvatsko pravo, koristiti u postupku hrvatski jezik i postupati po pravilima postupka propisanim Zagrebačkim pravilima.

11.2 Jamstvo i ograničenje odgovornosti

Bio Boutique d.o.o. se ne smatra odgovornom za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu i gubitak, tjelesnu ozljedu ili obvezu bilo koje vrste nastalu kao posljedica pristupa korisnika web stranici ili do bilo kakve informacije sadržane na njoj.

Bio Boutique d.o.o. se ne smatra odgovornom za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu ili gubitak, tjelesne ozljede ili za bilo kakvu drugu obavezu nastalu kao posljedica nepravilne uporabe, potrošnje i/ili skladištenja proizvoda.

11.3 Izmjene u Uvjetima korištenja

Bio Boutique d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku bez prethodne najave izmijeni ili dopuni bilo koji od uvjeta navedenih u ovom dokumentu. Izmjene stupaju na snagu na dan u koji su objavljeni na web stranici. Daljnja korisnička usluga i kupnja proizvoda smatra se prihvaćanjem promijenjenih uvjeta.