Uvjeti otkazivanja i povrata

Povrat

Prije samog sklapanja Ugovora, Korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja „bio-boutique.eu” koji su navedeni unutar padajućeg izbornika (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.) se odnosi na skupinu stranica, web trgovinu, dizajn i sadržaj obuhvaćen domenom www.bio-boutique.eu koja pripada kompaniji Bio Boutique d.o.o..

Sukladno članku 77, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga. 

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pošiljku možete vratiti u prvih 14 dana od dana kupnje. Ona mora biti u originalnoj kutij te pripadajućim sadržajem i sa originalnim računom. Bio Boutique d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.
Potrošač snosi trošak povrata robe. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Bio Boutique d.o.o., Ulica Vjekoslava Klaića 62, Zagreb

Molimo da nas prije nego nam pošaljete proizvode obavijestite o tome na mail info@bio-boutique.eu. Čim primimo vraćene proizvode, javit ćemo vam se kako biste nam poslali podatke o vašem bankovnom računu (IBAN) za povrati određenog iznosa kupnje. Iznos ćemo vam vratiti na vaš transakcijaki račun najdulje kroz 30 dana.

Bio Boutique d.o.o. ne snosi troškove povrata.

Pravo na povrat

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara

  • Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati
  • Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati Kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom kao Kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu.
  • Prodavatelj odgovara za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da Proizvod nema nikakve nedostatke ili da ima određena svojstva ili odlike.

Pregled proizvoda i vidljivi nedostaci

  • Kupac je dužan primljene proizvode na uobičajeni način pregledati i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od osam dana, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada
  • Nakon pregleda, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada

Za upute o tome kako postupati s oštećenim proizvodima, vidjeti dio „Oštećena pošiljka“.

Otkazivanje narudžbe

Narudžba se može otkazati samo ako nije u potpunosti obrađena i otpremljena. Molimo vas da nas o otkazivanju narudžbe zajedno s njenim sadržajem obavijestite na mail info@bio-boutique.eu. Ako ste narudžbu već platili, vratit ćemo vam novac na vaš račun najdulje kroz 30 dana od datuma otkazivanja narudžbe.

Oštećena pošiljka

U transportu se isporučenoj pošiljci unatoč našem ispravnom načinu slanja pošiljke sa proizvodima, može svašta dogoditi. Ako ste primili pošiljku s vidljivim vanjskim oštećenjem, imate pravo odbiti prihvat pošiljke. U takvom slučaju molim da nas o tome obavijestite putem kontakt e-maila kako bismo to mogli riješiti što je moguće prije.

Ako primijetite bilo kakvo oštećenje proizvoda nakon otvaranja pošiljke, obavijestite nas unutar 24 sata od otvaranja pošiljke; pošaljite nam opis zajedno sa fotografijama proizvoda i opisom oštećenja zbog procjene oštećenja. Molimo da ne bacate originalnu ambalažu i primljenu dokumentaciju od isporučitelja pošiljke. Slučaj ćemo pokušati što prije riješiti.

Vaš račun i osobni podaci

Kreiranje vašeg računa na ovoj web stranici je potrebno kako bismo mogli obraditi vašu narudžbu što nam ujedno pomaže u uspostavljanju međusobne komunikacije.

Za pružanje relevantnih i točnih informacija, kao što je vaše ime, kontaktni podaci i adresa, sami snosite odgovornost. Bio boutique d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak, štetu ili kašnjenje vazano za narudžbu uzrokovano namjernim ili slučajnim davanjem lažnih podataka.