Uvjeti korištenja

Dobrodošli na internetsku stranicu www.bio-boutique.eu (dalje u tekstu: Web stranica) koju uređuje BIO BOUTIQUE, Ulica Vjekoslava Klaića 62, 10 000 Zagreb OIB: 93309796556, (u daljnjem tekstu: BIO BOUTIQUE).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja www.bio-boutique.eu (u daljnjem tekstu: Uvjeti) prije korištenja Web stranice. Nastavkom korištenja Web stranice i njenih sadržaja prihvaćate ove Uvjete.

Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete, trebali biste napustiti Web stranicu te odustati od davanja bilo kakvih podataka putem Web stranice.

1) Sadržaj web stranice

Web stranica sadrži sadržaj koji se odnosi na informacije vezane za poslovanje BIO BOUTIQUE-a te pružanje interaktivne on line usluge poput web trgovine, radi prodaje BIO BOUTIQUE-ovih proizvoda putem web aplikacije BIO BOUTIQUE web shop, te prijave na BIO BOUTIQUE newsletter, ako je ta usluga trenutno dostupna.

Kupac može kupovati proizvode na BIO BOUTIQUE web shopu kao gost. Kupnja proizvoda putem BIO BOUTIQUE web shopa moguća je samo ako ste prethodno prihvatili ove Uvjete i Uvjete prodaje koje možete pročitati ovdje.
Prilikom kupnje možete dati i zasebnu privolu BIO BOUTIQUE -u za slanje besplatnih elektronskih obavijesti o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obavijesti (newsletter).

Bilo koje jamstvo dano na web stranici odnosi se isključivo na proizvode i/ili usluge BIO BOUTIQUE -a.

BIO BOUTIQUE pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i ili ukinuti Web stranicu, uključujući, sadržaj, vrijeme dostupnosti kao i opremu za pristup i korištenje Web stranice. BIO BOUTIQUE je ovlašten u bilo koje vrijeme prestati objavljivati bilo koju vrstu informacija ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka ili promijeniti brzine prijenosa podataka kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

2 ) Način korištenja web stranice i web aplikacije BIO BOUTIQUE web shop

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja se obvezujete da ćete Web stranicu i web aplikaciju BIO BOUTIQUE web shop koristiti isključivo i jedino u skladu s ovim Uvjetima.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta obvezujete se da ćete Web stranicu i web aplikaciju BIO BOUTIQUE web shop koristiti samo u osobne svrhe.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta se obvezujete da nećete ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):

  • mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Web stranicu i web aplikaciju BIO BOUTIQUE web shop ili bilo koji njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);
  • izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Web stranicu i web aplikaciju BIO BOUTIQUE web shop ili njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);
  • onemogućiti pristup i/ili korištenje Web stranice i web aplikacije BIO BOUTIQUE web shop drugim Korisnicima;
  • neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Web stranicu ili web aplikaciju BIO BOUTIQUE web shop ili bilo koji njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

3) Pribavljanje podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta obvezujete se podatke potrebne za korištenje BIO BOUTIQUE web shopa unijeti u cijelosti točno i potpuno.

Korisnik Web stranice i BIO BOUTIQUE web shopa je odgovoran za točnost, potpunost i istinitost svih podataka koje unosi u BIO BOUTIQUE web shopa.

BIO BOUTIQUE ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati uslijed davanja netočnih podataka kupaca BIO BOUTIQUE web shopa.

4) Pravo intelektualnog vlasništva

Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste upoznati da su ustroj, izgled, slike i sadržaj Web stranice te web aplikacije BIO BOUTIQUE web shopa zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva.

Sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranicama, uključujući, ali bez ograničenja, medijske sadržaje i priložene slike, druge slike, fotografije, znakove, imena, grafike, logotipove, ilustracije, kao i programske proizvode, su intelektualno vlasništvo BIO BOUTIQUE -a, ili s BIO BOUTIQUE -om povezanih pravnih subjekata, ili treće strane ovlaštene od BIO BOUTIQUE E-a ili koja je BIO BOUTIQUE ovlastila za korištenje istog. Sukladno navedenom, sve usluge, sadržaji, informacije i software, koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranici, zaštićeni su autorskim ili drugim pravom. Izričito je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribuiranje (uključujući putem e-maila, faxa ili drugog uređaja), objavljivanje, mijenjanje, prenošenje ili korištenje na drugim web stranicama ili drugim kompjuterskim mrežama ikakve usluge, sadržaja, informacije ili softwarea dostupnih na Web stranici.

5) Poveznice i prijava putem drugih web stranica

BIO BOUTIQUE nije odgovorno za sadržaj bilo koje vanjske stranice koju uređuje ili održava treća strana, a na koju upućuje poveznica na Web stranici. Ukoliko pristupate takvoj vanjskoj stranici i/ili društvenoj mreži, upoznajte se prethodno s uvjetima korištenja takve stranice i/ili društvene mreže i pravilima privatnosti takve stranice i/ili društvene mreže. Svatko može izraditi poveznicu koja Vas upućuje na Web stranicu, pod uvjetom da se poveznicom ne tvrdi, preporučuje ili pruža dojam da BIO BOUTIQUE ili grupa ili pojedinac povezan s BIO BOUTIQUE -om financira ili podržava stranicu koja upućuje na Web stranicu. Niste ovlašteni koristiti logotip, žig ili bilo koji drugi predmet intelektualnog vlasništva zaštićen autorskim pravom koji se nalazi na Web stranici bez izričitog pisanog pristanka nositelja odnosno vlasnika predmetnog žiga ili prava. Niste ovlašteni koristiti bilo koji dio sadržaja ili kakav drugi predmet intelektualnog vlasništva koja se nalazi na Web stranici niti ih uključiti u drugu web stranicu bez prethodnog pisanog pristanka BIO BOUTIQUE -a.

6) Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedine odredbe ovih Uvjeta, takva ništetnost neće utjecati na pravovaljanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta te će preostali dijelovi ovih uvjeta ostati na snazi.

7) Rješavanje sporova

Za sva pitanja vezana za korištenje Web stranice, a koja nisu regulirana odredbama ovih Uvjeta primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Sve eventualne sporove, strane će najprije pokušati riješiti sporazumno. Svi eventualni sporovi ili zahtjevi koji mogu proizaći kao posljedica korištenja Web stranice, a u vezi s ovim Uvjetima, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

8) Primjena i naknadne izmjene ovih Uvjeta

Ovi Uvjeti objavljeni su, stupaju na snagu i primjenjuju se od 13. veljače 2024.

BIO BOUTIQUE je ovlašten u bilo koje doba samostalno izmijeniti ove Uvjete u kom slučaju će izmijenjene uvjete objaviti na Web stranici.

Za sve informacije i/ili nedoumice vezane uz ove Uvjete korištenja kontaktirajte nas putem e-mail adrese info@bio-boutique.eu.

9) Zaštita podataka

BIO BOUTIQUE d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima posjetitelja BIO BOUTIQUE -ove web stranice www.bio-boutique.eu i korisnika web aplikacije BIO BOUTIQUE web shop, na način kako je to opisano u BIO BOUTIQUE Pravilima privatnosti uključujući Kolačiće.